Domača stran | Prijava | Registracija | Ste pozabili geslo?

Next4PA - Creativity and innovation for Public Administration

To je spletna skupnost za upravljanje, spremljanje in ocenjevanje projekta Next4PA ter za izmenjavo dokumentov, gradiva, izkušenj, idej, projektov.

 

Splošni cilj projekta je širjenje »kreativne« kulture in ustvarjalnih inovacij v vključenih lokalnih javnih upravah, z namenom podpiranja lokalnih javnih uprav pri izboljševanju svojih storitev in pri razvoju sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem.

 

 

Zaradi nujnosti "narediti več z manj", bodo končni upravičenci imeli na razpolago nekaj logičnih pristopov in orodij za razvoj novih zamisli, novih storitev, novih rešitev za zadovoljitev potreb in interesov dr?avljanov.

 


Projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Vsebina odra?a le stališča avtorjev, zato Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo vsebine, navedene na tej spletni strani.